საიტი ყველასთვის!

უფრო მათთვის ვისაც ფიზიკა აინტერესებს!

მათთვისაც ვისაც ფიზიკა არ აინტერესებს, მაგრამ იძულებულია ისწავლოს!

ვინც სწავლობს ან ასწავლის!

სკოლისთვის და უმაღლესისთვის!

მიმდინარეობს განყოფილებებზე კონსპექტი მუშაობა და გარკვეულ ხანში დასრულებული სახით იქნება წარმოდგენილი.

სიამოვნებით მივიღებთ თქვენს რჩევებს, შენიშვნებსა და სურვილებს!

პატივისცემით,

ადმინისტრაცია.