Edme Mariotte (1620 –  12 მაისი 1684) ფრანგი ფიზიკოსი და სასულიერო პირი. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობიდან აღსანიშნავია ბოილ-მარიოტის კანონი და მარიოტის კანონი.