Philipp Eduard Anton von Lenard (ივნისი7, 1862 – მაისი 20, 1947), გერმანელი ფიზიკოსი. მიიღო ნობელის პრემია 1905წ. კათოდური გამოსხივების შესწავლისთვის. იგი იყო ნაციონალისტი და ანტისემიტი. მხარს უჭერდა ადოლფ ჰიტლერს.