შეკითხვა:

ერთმა და იმავე  ძალამ ერთ სხეულს 1მ/წმაჩქარება მიანიჭა მეორეს 3მ/წმგანსაზღვრეთ აჩქარების მოდული რომელსაც იგივე ძალა მიანიჭებს ორივე სხეულს ერთად

პასუხი:

a = F/(m1 +m2) -ში  ჩასვი  .....  m1 = F/a1  ... და   m2 = F/a2   .... >>>>> a = ???