შეკითხვა:

მაინტერსებს წევის ძალა და ხახუნის ძალა ერთმანეთთან როგორი უნდა იყოს(მეტი, ნაკლები ტოლი) უძრაობის, თანაბაჩქარებული და თააბარი მოძრაობის დროს.

პასუხი:

უკვე გავეცი პასუხი წინა მეორე  კითხვაში.... და საერთოდ წინასწარ დაათვალიერე  უახლოესი გვერდები მაინც, იქნებ?....