შეკითხვა:

მაინტერესებს ეს: რაც მახსოვს: 3გრადუსით გაიზარდა ტემპერატურა, მოცულობა 1%-ით, დაადგინეთ საწყისი ტემპერატურაო

 

პასუხი:

აუცილებლად იქნებოდა ასეთი ფრაზაც:  ... მუდმივი წნევის  დროს - ო ... ანუ  P = const -ო  -------------------

ამოხსნა        P1V1/T1 = P2V2/T2   .............. V1/T1 = V2/T2  .............. მოცულობის 1% -ით მომატება ნიშნავს  V2 = 0,01V1 .............. ........1/T1 = 1,01/(T1 + 3) ------->>>>>. T=  ???