შეკითხვა:

როდესაც ველი ასრულებს დადებით მუშაობას, მაშინ მუხტის ველთან ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია იზრდება მცირდება ტუ არ იცვლებაა? ძალიან მაინთერესებს და მჭირდება კიდეც. მადლობა წინასწარ

პასუხი:

ელექტროსტატიკური  ველის მუშაობა პოტენციური ენერგიის ცვლილების ტოლია 

"მინუს"  ნიშნით   A = - \(\Delta\)Eპოტ, რაც ნიშნავს, რომ დადებითი მუშაობისას პოტენციური  ენერგია მცირდება და პირიქით...