შეკითხვა:

1)გამოიყვანეთ თნაფარდობა კონდენსატორში გამავალ ცვლად დენსა და მის ბოლოზე არსებულ ძაბვას შორის

2)გამოიყვანეთ თნაფარდობა კოჭაში გამავალ ცვლად დენსა და მის ბოლოზე არსებულ ძაბვას შორის

                                                                          თუ დამეხმარებით მადლობელი დაგრჩებით

პასუხი:

უნდა ერკვეოდე გაწარმოებისა და ინტეგრების ოპერაციებში

 

ოლეგი გაბრიაძე