შეკითხვა:

სინათლის წერტილოვანი წყარო მოთავსებულია წყალში 1 მეტრ სიღრმეზე, რას უდრის წყლის ზედაპირზე იმ წყლის ფართობი, რომლის საზღვრებში შესაძლებელია წყაროს გამოსხივებული სინათლის ჰაერში გასვლა, წყლის აბსოლიტური გარდატეხის მაჩვენებელია 4/3

პასუხი:

იხილე ბმული