შეკითხვა:
  1. გამარჯობა. გთხოვთ დამეხმაროთ. გამოთვალე 2 კგ მასის აირის მოცულობა 10(5 ხარისხად) პა წნევის დროს, თუ მისი მოლეკულების სიჩქარის კვადრატის საშუალო მნიშვნელბაა 12*10(6 ხარისხად მ2/წმ2. დიდი მადლობა <3 

 

პასუხი:

ცნობილია      m  = 2 კგ..... p = 10პა.....   (vკვ2) = 12• 106 (მ/წმ)2  

---------------------------------------------------------

V = ???

იდეალური აირის მდგომარეობის ძირითადი  განტოლება:  

pV = (m/M)RT = (mRT) /(moNA) =(mkT) / m  .... (1)  ( იმედია იცი   R =kN)

მოლეკულურ-კინეტიკური ენერგიის ძირითადი განტოლება:    mo(vკვ2/2 = (3/2) kT .........>>>  kT/m = (vკვ2) / 3............   (2)           ჩასვი (1) ში  

pV = m(vკვ2)/3 ....---->>>  V = ????