შეკითხვა:

ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში რომლის ინდუქციაა B,ორ უწონად პარალელურ ძაფზე ველის მართობულად დაკიდებულია L სიგრძისა და m მასის წრფივი გამტარი. რას უდრის ძაფის დაჭიმულობის ძალა,თუ გამტარში გადის I დენი ? ამოცანა ამოხსენით ინდუქციის ვექტორის ორი ურთიერტსაწიინააღმდეგო მიმართულებისათვის. g=g 

რაღაც არ გამომდის იქნებ დამეხმაროთ :)

პასუხი:

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის