შეკითხვა:

ეს ამოცანები როგორ გავაკეთო?

1) ძალის რა მოგებას იძლევა ჰიდრავლიკური წნეხი, თუ მისი დგუშების ფართობებია 2 და 400 სმ^2, ხოლო პატარა დგუშის  მოძრაობაში მომყვანი ბერკეტის მხრების სიგრძეებია 10 და 50 სმ? 

2) ძალის რა მოგებას გვაძლევს ჯალამბარი, რომლის ლილვის დიამეტრი 14 სმ-ია, ხოლო სახელურის რადიუსი - 35 სმ.

3) განსაზღვრეთ უძრავი ჭოჭონაქის მქ კოეფიციენტი ,თუ 15 კგ მასის ტვირთის 6 მ სიმაღლეზე ატანისას შესრულებული მუშაობა 1080 ჯ-ის ტოლია.

 მადლობა წინასწარ :))

პასუხი:

3)      მქკ= Aსასარგებლო/Aსრული  =  mgh / 1080 = ????