შეკითხვა:

დახშულ ჭურჭელში იდეალური აირის ტემპერატურაა 300C. რა ტემპერატურამდე უნდა გავათბოთ აირი, რომ წნევა ჭურჭელში 2-ჯერ გაიზარდოს? წინასწარ მადლობა

პასუხი:

ასეთი მარტივი საკითხის გადაჭრა დამოუკიდებლად უნდა შეგეძლოს: 

იდეალური აირი... დახშული ჭურჭელი - ანუ მოცულობა უცვლელია...

P/T1 = P2/ T2.........      P /(30 + 273) = 2P/ (t +273)...... t = ?????

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე