შეკითხვა:

კედელზე ერთ ლურსმანზე უნდა დავკიდოთ სურათი ჩარჩოში, რომლის მასაა 6 კგ, ხოლო მანძილი სამაგრებს შორის 80 სმ (იხ. ნახ.). გვაქვს თოკი, რომელიც უძლებს მაქსიმუმ 50ნ დაჭიმულობის ძალას. რა მინიმალური სიგრძის თოკი შეიძლება გამოვიყენოთ სურათის დასაკიდად? https://s5.postimg.org/nivxpqbp3/fizikaaaaaa.jpg

პასუხი:

 

-------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე