შეკითხვა:

ესე ამოვხსენი პატივცემულო გთხოვთ, რომ შემიმოწმოთ.https://s15.postimg.org/3vl0ta4vv/untitled.jpg

პასუხი:

ყოჩაღ!...

------------------------------

ახლა ასეთი ამოცანა ამოხსენი:

1)   L სიგრძის ძაფზე დაკიდებულია ბურთულა. ჰორიზონტალური მიმართულებით  რა სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ მივანიჭოთ ბურთულას, რომ მან შეძლოს სრული ბრუნის გაკეთება?

2)   L სიგრძის  მყარ ღეროზე დაკიდებულია ბურთულა. ჰორიზონტალური მიმართულებით  რა სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ მივანიჭოთ ბურთულას, რომ მან შეძლოს სრული ბრუნის გაკეთება?

ორივე შემთხვევაში  ძაფისა და ღეროს მასა გაცილებით (შეყვარებულის გაცილება-მიცილება არ უგულისხმება wink) ნაკლებია ბურთულას  მასასთან შედარებით და ხახუნი საკიდელ  ღერძთან  უგულებელყოფილია.