შეკითხვა:

http://physics.aidio.net/index.php/kitxva-pasuxi?view=question&id=447  yvela pasuxi ixsneba am amocanis pasuxis garda da mainc da mainc eseni mchirdeba. ratomaa asee? :/

პასუხი:

იხილე ბმული