შეკითხვა:

გაამარჯობა <3 გთხოვთ დამეხმარეთ <3 ფიზიკაში მაქვს დავალება <3 აი ამოცანა ხვალისთვის მჭირდება <3
ასროლილმა ბურთმა 4მ სიმაღლეს მიაღწია და საწყის დონემდე დაეშვა.განსაზღვრეთ ბურთის კოორდინატები საწყის,შუა და საბოლოო წერტილებში.კოორდინატთა სათავედ მიიღეთ ასროლის წერტილებში.კოორდინატთა სათავედ მიიღეთ ასროლის წერტილი.ღერძის დადებითი მიმართულება აირჩიეთ : ა)შვეულად ბ)შვეულად ქვევით
<3 წინასწარ მადლობა

პასუხი:

მარიამ!

შენს მიერ დასმული კითხვები ძალიან მარტივია და დამოუკიდებლად უნდა გადაჭრა...

-------------------------------------