შეკითხვა:

უქარო ამინდში უძრავად მდგომი ადამიანი სველდება t = 2 წთ-ში.როცა იგი v1 = 5 კმ/სთ მოძრაობს, მაშინ იგი სველდება   t1 = 2 წთ-ში. რა  t წთ-ში  დასველდება ადამიანი, თუ იგი გაიქცევა v2 = 20 კმ/სთ სიჩქარით.

სველდება - ნიშნავს, რომ ადამიანს ხვდება განსაზღვრული რაოდენეობის წყალი. ჩათვალეთ, რომ იგი დგას(დარბის) შვეულ მდგომარეობაში.

პასუხი:

მსჯელობის სიმარტივისათვის დავუშვათ, რომ  წვიმას აქვს უწყვეტი წყლის ნაკადი, ანუ როგორც იტყვიან ხოლმე  ,,კოკისპირულად წვიმს''-ო

---------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე