შეკითხვა:
  1. განზაღვრეთ ჰორიზონტალურ გზაზე ელმავლის მიერ შესრულებული მუშაობა,თუ მან 5კმ ზე თანაბარი მოძრაობით გადაიყვანა შემადგენლობა,რომელზედაც მოქმედი წინააღმდეგობის ძალის მოდული 9.104 -ნ ია. გთხოვთ დამეხმარეთ 

 

პასუხი:

ელმავლის გაწევის ძალის მუშაობა    A = F გაწS

   თავის მხრივ  რადგანაც ელმავალმა შემადგენლობა თანაბარი მოძრაობით გადაიყვანა, ეს ნიშნავს რომ  ელმავალის მხრიდან   შემადგენლობაზე გაწევის ძალა  შემადგენლობის მოძრაობის წინაღობის ძალის ტოლია     Fგაწ = Fწინააღმდ 

ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები   SI  სისტემის გათვალისწინებით.....