შეკითხვა:

გამრჯობათ იქნებ დამეხმაროთ ფიზიკაში ამოცანა მაქ:: 4 კგ მასის ჩაქუჩის სიჩქარე  ლურსმანზე დარტყმის მომენტში 4მ/წმ-ია.რისი ტოლია მუშაობა რომელსაც ჩაქუჩი ასრულებს ლურსმნის ჩარჭობისას?

პასუხი:

ჩაქუჩქს დარტყმის მომენტში გააჩნია კინეტიკური ენერგია, რომელიც გამოითვლება ფორმულით:   Eკინ = ???.....(ჯ)               (შენ თავად მოიძიე ეს ფორმულა  შენი ფიზიკის  სახალმძღვანელოში ან ჩვენი  საიტის სახელმძღვანელოში და კარგად დაიმახსოვრე)

ამ კინეტიკურ ენერგიას  ჩაქუჩი მთლიანად ხარჯავს(რადგანაც ბოლოს ჩაქუჩი ჩერდება)  ლურსმის ჩასარჭობად ფიცრის(ან სხვა რაიმეს) წინააღმდეგობის  ძალის დასაძლევად, ანუ იგი ასრულებს მუშაობას და ეს მუშაობა ამ დახარჯული ენერგიის ტოლია.