შეკითხვა:

როგორ  უნდა  ვიპოვო   ჩემი  კითხვის  პასუხი?

 

პასუხი:

ჯერ წინა ამოხსნილი ამოცანები უნდა დაათვალიერო...წინა გვერდებსაც  უნდა გადახედო... მსგავსი ამოცანები უამრავია ამოხსნილი...

შემდეგ დამოუკიდებლად უნდა    სცადო  ამოხსნა  და   გაურკვევლობის შემთხვევაში მოგვმართო.