შეკითხვა:

 გთხოვთ ძალიან მჩრდება და მიპასუხოთ. 50ომი ელექტროქურა ჩართულია 50ჰც სიხშირისა და 220 ვოლტი ძაბვის ცვლადი დენის წრედში. გთხოვთ დამიწეროთ ძაბვისა და დენის დროზე დამოკიდებულობის განტოლებები. გთხოვ რომ ნახავთ მაშინვე მიპასუხოთ ძალიან მჩირდება <3 

პასუხი:

ვთქვათ ცვლადი ძაბვა იცვლება კანონით

\(U=U_{0}cos(\omega t)\)

რადგან ომის კანონის თანახმად

\(I=\frac{U}{R}\)

ამიტომ გვექნება

\(I=\frac{U_{0}}{R}cos(\omega t)\)

თავის მხრივ ძაბვის ამპლიტუდა    \(U_{0}=\)\(\sqrt{2}\) • 220 ვ..... \(R=\)50 ომი,   ხოლო  

 \(\omega =\) \(2\pi\) • 50  (ჰც).    ჩასვი და მიიღებ სასურველ განტოლებებს.