შეკითხვა:

გამარჯობა, ბატონო ოლეგ .... ისევ გაწუხებთ ჩემი ამოცანებით :D
1) ნივთიერი წერტილის სიჩქარის გეგმილი დროის მიხედვით იცვლება vx=8-2t . განსაზღვრეთ დროის ის მომენტი როდესაც წერტილი ჩერდება და მისი კოორდინატი ამ მომენტში, თუ  t=0 მომენტში x0=0
წინასწარრ მადლობაა <3
 

პასუხი:

სხეული ჩერდება-ო, ანუ    v გაუტოლდა  0 -(ო), ჰოდა შენც ამოხსენი შესაბამისი განტოლება

8-2t = 0 ..... t = ??  (  განტოლებიდან  ჩანს რომ v0x = 8 მ/წმ ....   a= - 2 მ/წმ2  ).

უნდა მიხვდე იმასაც, რომ  ეს მოძრაობა თანაბარშენელებული მოძრაობაა, რომლის ზოგადი განტოლებაა:  x = x0 + v0xt + axt2/2   .... ანუ შენი ამოცანისათვის   x =  8t  -  t2