შეკითხვა:

რაზეა დამოკიდებული სითხის ზედაპირული ენერგია?

პასუხი:

მოკლედ შეიძლება ვუპასუხოთ, რომ სითხის ზედაპირული ენერგია პირდაპირპროპორციულია სითხის ზედაპირის ფარდობისა. ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე.