შეკითხვა:

გამარჯობა მაქვს შეკითხვა ელექტრულ ველსი ერთი წერტილლიდან მოერეში ორჯერ მეტი მუხტის გადატანისას ამ წერილებს შორის ძაბვა 

1.ორჯერ იზრდება 2.არიცვლება 3.ორჯერ მცირდება 4.ოთხჯერ მცირრდება 5.ოთხჯერ იზრდება

პასუხი:

გაგიმარჯოს!

ძაბვა ელექტრული ველის რაიმე ორ წერტილს შორის პოტენციალთა სხვაობას გვიჩვენებს... პოტენციალი კი  ელექტრული ველის მოცემულ წერტილში  ენერგეტიკული მახასიათებელია და მხოლოდ  ამ ველის შემქმნელი მუხტის (ველის ''წყარო'')  რაობაზეა დამოკიდებული.... ანუ სრულიად არ არის დამოკიდებული  თუ ''ვინ''(სპილო),  ''რა''(მუხტი), ''რამდენი''(ცხრა სპილო და  17 ელექტრონი),  ''როდის'' (შარშანწინ)  და ''როგორ''(ენაგადმოგდებული ყურებში ''ნაუშნიკებით'')  გადაადგილდება ამ წერტილებს შორის(მითუმეტეს არც სხვა წერტილებს შორის)...

ანუ   უნდა   შემოვხაზოთ  12 345  გაყოფილი ციფრების ჯამზე ????