შეკითხვა:

როგორ ამოვხსნა  ამოცანა  გაწონასწორებულ ბერკეტთა სისტემაზე?.... 

პასუხი:

-------------------

ოლეგი გაბრიაძე