შეკითხვა:

მოგესალმებით ბატონო ოლეგ ! ამოცანა შეეხება გრაფიკის აგებას ვერა და ვერ გავიგე ეს გრაფიკების აგება და იქნებ თქვენ ამიხსნათ

ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულებას აქვს სახე: x=2t, y=1+4t. დაწერეთ ტრაექტორიის განტოლება და ააგეთ მისი გრაფიკი

პასუხი:

კოორდინატის დროზე დამოკოდებულების განტოლებებიდან გამორიცხე დრო  და მიიღებ ტრაექტორიის განტოლებას   y =f(x):....

2t =x....4t = 2x ----->>>>ტრაექტორიის განტოლებაა    y = 1 + 2x    ---- ააგე მისი გრაფიკი... იგი წრფეა .. აო მაგ წრფეზე მოძრაობს შენი სხეული....

(0;1)   წერტილიდან ნიემართება ჩრდილო აღმოსავლეთის მიმართულებით