შეკითხვა:

გამარჯობათ..წესიერი ექვსკუთხედის წვეროებზე ერთმანეთის მოყოლებით მოთავსებულია +q,+q,+q,-q,-q,-q  მუხტები. განსაზღვრეთ ექვსკუთხედისცენტრში მოთავსებულ  Q მუხტზე მოქმედი ძალა , თუ ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე  a -ს ტოლია. (ცოტა თითქოს კი მივედი პასუხამდე,მაგრამ მაინც ვერ ვხვდები კარგად, გთხოვთ ცოტა მაინც ამიხსნათ). ((ისე თქვენი იუმორი მომწონს და ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე,ისეთი რამე არ დავწერო,-:,)) 

 

პასუხი:

--------------------------------------------------------

მართალია ასეთი დაწვრილმანება თქვენთვის საჭირო არ იქნებოდა,  მაგრამ  გავითვალისწინე სხვებიც...  ამას წინათ  მოგწერეთ ელფოსტის  მისამართიც - შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე