შეკითხვა:

ვაგრძელებ ციკლს ბატარეების შესახებ და იგივე ამოცანის გამოყვანის სხვა ხერხს შემოგთავაზებთ, მაგრამ არ ვიცი, მართებულია თუ არა: Eსისტ/rსისტ=E1/r1+E2/r2 , სადაც rსისტ=r1r2/(r1+r2)=0,24,ამგვარად, Eსისტ=1,7 ანუ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძაბვა ბატარეაზე. პასუხი ემთხვევა მაგრამ ეს ფორმულა საიდან მიიღება არ ვიცი.

პასუხი:

მაგრამ ეს ფორმულა საიდან მიიღება არ ვიცი.

ეგ ფორმულა იმ ამოცანაში გამოყვანილი      \(\varepsilon\)სისტ  = (\(\varepsilon\)1r2 + \(\varepsilon\)2r1) / (r1 + r2)     ფორმულიდან მიიღება  1/rსისტ = (r1 + r2/r1r2   ტოლობაზე    გამრავლების შემდეგ....

ამოცანაში განვითარებული მსჯელობის  შედაგად შესაძლებელია ზოგადი ფორმულის გამოყვანა   პარალელურად ჩართულ დენის წყაროთა სისტემის  ემძ-ს შესახებ: 

\(\varepsilon\)სისტ/rსისტ = \(\varepsilon\)1/r1 + \(\varepsilon\)2/r2 + \(\varepsilon\)3/r3 + .........\(\varepsilon\)n/rn 

------------------------------

თქვენც კარგად და მეც....cheeky