შეკითხვა:

20მ სიმაღლიდან ვარდნილი 2კგ მასის სხეული თოვლში ეფლობა 50სმ-ზე.განსაზღვრე თოვლის წინააღმდეგობის ძალა.ჰაერის წინააღმდეგობას ნუ გაითვალისწინებ. ამ ამოცანაზე დამეხმარეთ რაა <3 მადლობაააა

პასუხი:

დახაზე თოვლის ზედაპირი.... ზედაპირიდა ზევით (1) წერტილში  20მ სიმაღლეზე აჩვენე უძრავი სხეული... ზედაპირიდან ქვევით  კი  (2) წერტილში   0, 5 მ სიღრმეზე აჩვენე ასევე უკვე გაჩერებული  სხეული... (2) წერტილზე გაავლე  პოტენციური ენერგიის ნულოვანი დონე. 

ამ დონის მიმართ სხეულს ქონდა  მხოლოდ პოტენციური ენერგია E1 = mg(h + H)  რომელიც მთლიანად დაიხარჯა თოვლის წინააღმდეგობის ძალის დაძლევაზე.... თოვლის წინააღმდეგობის ძალის მუშაობა კი  უარყოფითია და მოდულით A = Fწღ

------>>> mg(h + H) = Fწღh  ----->>>>  = Fწღ = ????