შეკითხვა:

დენის წყაროს აქვს ვოლტმეტრის შესადარი წინაღობა. წყაროს მომჭერებთან ჩართულმა ერთმა ვოლტმეტრმა აჩვენა 10ვ, მის ნაცვლად ჩართულმა მეორე ვოლტმეტრმა კი 15ვ. როდესაც ვოლტმეტრები შეაერთეს მიმდევრობით და ისე ჩართეს წყაროსთან, პირველმა აჩვენა 4ვ, მეორემ კი 12ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა(20ვ). 

პასუხი:

ბ-ნო მალხაზ!  ეს საინტერესო ამოცანა უკვე დევს საიტზე, მაგრამ მაინც მოვუახლოვოთ   ''ციანიდის'' ... ფთუი  ეშმაკს  ენა დამებლუკა...   '' ბატარეათა'' თემას