შეკითხვა:

2 კგ მასის სხეული მოათავსეს 600-ით დახრილ სიბრტყეზე. რა ძალით დააწვება სხეული სიბრტყეს? სიბრტყე სხეულს?   დიდი მადლობა წინასწარ! 

პასუხი:

სხეული სიბრტყეს დააწვება ზედაპირის მართობულად   Pn =  mgCos60o  წნევის ძალით.... ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად კი სიბრტყე სხეულს  ასევე ააწვება ზედაპირის მართობულად  იგივე მოდულის  ძალით  N = Pn.....

--------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე