შეკითხვა:

გამარჯობაათ...

     ვერტიკალურად მიმართულ მაგნიტურ  ველში მსუბუქ სადენებზე ჩამოკიდებულია L  სიგრძისა და m მასის გამტარი,. მასში I დენის  გატარების შემდეგ სადენები ვერტიკალიდან a კუთხით გადაიხარა.იპოვეთ მაგნიტური ველის ინდუქცია.

  აქ იმას ვერ ვიგებ, ჩარჩოს სიმძიმის ცენტრში მოდებული სიმძიმის ძალის მომენტი როგორ გამოითვლება.

 

პასუხი:

------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე