შეკითხვა:

გამარჯობა!!! ძაან მჭირდება თქვენი დახმარება.......სპილენძის ბოლოებზე მოდებული ძაბვააU,მავთულის დიამეტრი d, სიგრძე--L,განსაზღვრეთ როგორ შეიცვლება თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოძრაობის მოდული, თუ ორჯერ გავადიდებთ ა)მავთულის სიგრძე ბ) ძაბვას მავთულების ბოლოებზე გ)მავთულის დიამეტრს. 

  2. ორი ამპერმეტრიდან ერთის წინაღობა ცნობილია. განსაზღვრეთ მეორის წინაღობა. ძაან დიდი მადლობა წინასწარრ <3

 

პასუხი:

ომის კანონის თანახმად  I = U/R = US/\(\rho\)L .....თავისმხრივ დენის ძალა  I = envS ....

e - ელემენტარული მუხტია    

n -  თავისუფალ წლექტრონთა კონცენტრაცია   

S - განივკვეთის ფართობი

\(\rho\) - სპილენძის კუთრი წინაღობა

----------->>>>>>     v = U / \(\rho\)Len

ახლა კი დამოუკიდებლად მოიფიქრე, თუ რა მოხდება   ა)....... ბ)........ და გ).....   შემთხვევებში