შეკითხვა:

როდესაც გარე წრედის წინაღობა 1 ომია, ძაბვა დენის წყაროს მომჭერებზე არის 1.5 ვ, 2 ომი გარე წინაღბის შემთხვევაში კი - 2 ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა და შიგა წინაღობა.

პასუხი:

ომის კანონი შეკრული წრედისათვის დაწერე   ორივე შემთხვევისათვის და განტოლებათა სისტემიდან ამოხსენი   \(\varepsilon\)   და    r

I = \(\varepsilon\)/ (R + r) = U / R  

-----------------------------

ანანო!!!   არაფერი მანანო .... შარშან მაგისთვის ჩაგჩიჩინებდი??????......