შეკითხვა:

გამარჯობათ. გილოცავთ ბზობას..

    ზამბარის ბოლოზე  მიმაგრებული ტვირთის  რხევის ამპლიტუდაა  10მმ, სიხშირე- 10 ჰც, . რა მანძილს გაივლის ტვირთი ნახევა წუთში?

    

პასუხი:

ერთი სრული რხევისას(T დროში) სხეული გადის  4A (A ამპლიტუდაა) მანძილს...

T/2 -ში .......2A -ს

T/4 -ში .......A -ს

 მაგრამ  T/4 -ზე  ნაკლებ  დროში გავლილი მანძილი უკვე  შედარებით რთულად დაითვლება( შეგიძლია  დაიხმარო  ჩემი ვიდეოგაკვეთილი მათემატიკური ქანქარის შესახებ.

-------------------------

ნახევარ წუთში შესრულდება  300 სრული რხევა.... შესაბამისად გავლილი მანძილი იქნება  300A