შეკითხვა:

ვაგონის ჭერზე ჩამოკიდებული სპილენძის ბურთულა ასრულებს  რხევებს შვეული მიმართულებით,.როგორ შეიცვლება რხევების პერიოდი, თუ სპილენძის ბურთულას შევცვლით იმავე ზომის ალუმინის ბურთულათი?

პასუხი:

რითი დაკიდებული?.... ალბათ ზამბარით, რომლის რხევის პერიოდია  T = \(2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}\)....  თუ სპილენძის ბურთულას შევცვლით იმავე ზომის ალუმინის ბურთულათი, მაშინ მოხდება მასის პროპორციული შეცვლა სიმკვრივისგან დამოკიდებულებით, რის გამოც        T1/T2 = \(\sqrt{\frac{\rho _{1}}{\rho _{2}}}\)