შეკითხვა:

გამარჯობა, თუ შეიძლება ამ ამოცანის ამოხსნაში დამეხმარეთ.

ერთმანეთისკენ გარკვეულ მანძილზე დაშორებულმა ორმა სხეულმა ერთმანეთის შესახვედრად ერთდროულად დაიწყო მოძრაობა. ერთმა 2.4 მ/წმ2, ხოლო მეორემ 4,8 მ/წმ2 აჩქარებით. განსაზღვრეთ მათი შეხვედრის მომენტისთვის პირველი სხეულის გადაადგილების შეფარდება მეორე სხეულის გადაადგილების მოდულთან. წინასწარ მადლობა :))

 

პასუხი:

ორივე სხეული ერთიდაიგივე დროის  განმავლობაში მოძრაობს.... უასწყისო სიჩქარით(ერთდროულად დაიწყო  მოძრაობა - ო..)

ჰოდააააა, უნდა გამოიყენო  თანაბარაჩქარებული  მოძრაობის  გადაადგილების ისეთი ფორმულა, რომელშიც გამოყენებულია 

საწყისი სიჩქარე =0,  აჩქარება და   დრო....  S = at2/2   

გამოიყენე ეს ფორმულა ორივე სხეულისათვის და დაადგინე    S1/S=  ?????

------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის