შეკითხვა:

x ღერძზე მოძრავი ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულება გამოისახება x=8-3t+t2 ფორმულით. როგორი სახე აქვს სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულებას?  ეს რომ ამიხსნათ შეგიძლიათ როგორ იხსნება ვცდილობ გავერკვე და ვერ ვიგებ პასუხი დაწვრილებით, რომ დამიწეროთ და მივხვდები თვითონ მსგავსებ დიდი მადლობა წინასწარ 

პასუხი:

პირველ რიგში უნდა მოუსმინო მასწავლებელს... ჩაიხედო სახელმძღვანელოში... და   დაისწავლო რომ:

წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას  

1) კოორდინატის დროზე დამოკიდებულებას  აქვს კვადრატული სახე:  x = xo + vox t + (ax/2)t

2) სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულებას აქვს  წრფივი  სახე:   v= vox  + axt

სადაც    xo  ------- საწყისი კოორდინატია

 vox ----------------საწყისი სიჩქარის გეგმილია 

ax -----------------აჩქარების გეგმილია 

 ჰოდაა.... ახლა დააკვირდი  ამოცანის მოცემულობას    x= 8 - 3 t + t2 ....  და შეადარე პირველ ფორმულას     x = xo + vox t + (ax/2)t2   ..... გაანალიზე და მიხვდები რომ   x= 8 მ  ...    vox = - 3 მ/წმ  ....   a= 2 მ/წმ2 ....

ეს შედეგები გაითვალისწინე 2) ფორმულაში და დაადგენ რომ   v =  - 3 + 2t

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის