შეკითხვა:

რისი ტოლია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიწის ზედაპირიდან H = 2D სიმაღლეზე? (D – დედამიწის დიამეტრია ასეთი ამოცანის ამოხსნა რა პრინციპით ხდება ვერანაირად ვერ დავაკავშირე თავიდან ვიფიქრე მსოფლიო g=GM/r2   მეცადა მარა ვერ დავაკავშირე 

პასუხი:

სწორად ფიქრობ......

    თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიიწის ზედაპირთან ახლოს    g = GM / r2 .......    ზედაპირიდან  H = 2D = 4r    მანძილზე კი,      ანუ დადამიწის ცენტრიდან   R = 5r   მანძილზე    gH = GM / R=   GM /25r2 = g/25 = ???

---------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის