შეკითხვა:

ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან?

პასუხი:

 

 

 

გააჩნია როგორ აიტანა 1) თანაბარი მოძრაობით  თუ 2) თანაბარაჩქარებული მოძრაობით?

1)   თანაბარი მოძრაობის შემთხვევაში  ამწეს წევის ძალა   ტვირთის სიმძიმის ძალის ტოლია   F = mg    ამიტომ   ამწეს  მუშაობა 

A = FH = mgH  .....   სიმძლავრე კი        P = A / t = mgH / t = ????? 

2)    თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას კი    ამწეს წევის ძალა   F = mg + ma  აჩქარებას კი   დათვლი   მანძილის   ფორმულიდან   

H = at2/2   -----------> a = 2H / t2​   ------------>  F = mg + m2H / t2​ ........... შემდეგ კი ანალოგიურად  გამოთვლი სიმძლავრეს  P =  FH / t  = ?????  ​

-----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის