შეკითხვა:

გამარჯობათ ესეიგი მშვილდოსანმა ვერტიკალურად ზევით 30მ/წმ სიჩქარით აისროლა ისარი, განსაზღვრეთ ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე ეს მარტივად გავიგე 45 მეტრი რო იყო , მეორე კითხვა ესეთია განსაზღვრეთ ასროლის მომენტიდან რა დროის შემდეგ დავარდება ისარი დედამიწაზე ? აქ კვადრატული ფუნქციით უნდა ამოხისნას t სთვის ? 

პასუხი:

 აქ კვადრატული ფუნქციით უნდა ამოხისნას t სთვის ?     ... შესაძლებელია  მასეც, მაგრამ ჯობს გაიმარტივო საქმე....

დაეყრდენი    იმ ფაქტს, რომ   თავისუფალი ვარდნისას

1)   ქვემოდან ზემოთ მოძრაობის დრო ტოლია ზემოდან ქვემოთ მოძრაობის დროის...

2)    რაღაც   დონეზე  ავლის სიჩქარე ტოლია ჩამოვლის სიჩქარის....

ქვემოდან ზემოთ მოძრაობის დრო კი იქნება g = 10 მ/წმ2 აჩქარებით 30 მ/წმ საწყისი სიჩქარის   ნულამდე    ''დაცემის''   დრო .... 3 წმ

-----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის