შეკითხვა:

4კგ მასის სხეულის სიჩქარე თავისუფალი ვარდნის გზის რაღაც მონაკვეთზე გაიზარდა 2 დან 8 მ/წმ-მდე, სიმძიმის ძალის მუშაობა გზის ამ უბანზე იქნება:...?

 

პ.ს მე 400 მივიღე, პასუხი 120 იყო, იქნებ გამარკვიოთ რომელია სწორი?

 

პასუხი:

 

1)    კინეტიკური ენერგიის თეორემა:        სხეულზე მოქმედი ძალთა ტოლქმედის მუშაობა   კინეტიკური ენერგიის  ცვლილების  ტოლია  ( თავისმხრივ  ძალთა ტოლქმედის  მუშაობა თითოეული ძალის მუშაობათა ალგებრული ჯამის ტოლია)  

A​ტოლქ = mv22​/2 - mv12​/2

2)   თავისუფალი ვარდნა ----- სხეულზე მოქმედებს მხოლოდ სიმძიმის ძალა.... ანუ ძალთა ტოლქმედის როლშიც თავად გამოდის...

ასე რომ    A​mg  = mv22​/2 - mv12​/2  =  ???????

-----------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის