შეკითხვა:

გამარჯობათ პირველ რიგში :D მოკლედ, სიბრტყეზე მოთავსებულია ძელაკი. სიბრტყის ჰორიზონტისადმი დახრის კუთხეს თანდათან ზრდიან. ძელაკმა დაიწყო ჩამსრიალება, როდესაც სიბრტყემ ჰორიზონტთან შეადგინა a კუთხე , განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი ძელაკს და სიბრტყეს შორის ამოცანა ასეა დასმული ეხლა ჩემი გამოთვლები ასეთია : mgsina - F(ხახუნი)=0 (1) .  თავისმხრივ F(ხახუნი) = mgcosa.(2)
 ვინაიდან და რადგანაც F(ხახუნი)=MN=Mmgcosa (3)     (3)-(1) =  mgsina - Mmgcosa=0  M=mgsina/mgcosa mg ები წავა და tga სწორი მიდგომაა ხო ?
                                                                                         

პასუხი:

სწორი მიდგომაა ხო ?

მარცხენა ფეხი  მხრების სიგანეზე  ოდნავ წინ(ცაციას შემთხვევაში პირიქით).... მუხლებში და წელში  ოდნავ მოხრილი...  მარჯვენა ჰუკი ნიკაპქვეშ.... ნოკაუტი!!!wink