შეკითხვა:

გალილეის ფარდობითობის პრინციპი რა არის?

პასუხი:

ფიზიკის ყველა კანონი ერთნაირად სრულდება ათვლის ყველა ინერციულ სისტემაში, ანუ - ბუნების ყველა მოვლენა ერთნაირად მიმდინარეობს ერთმანეთისადმი წრფივად და თანაბრად მიძრავი ყველა დამკვირვებელისათვის..