შეკითხვა:

    pv5/3=const..იდიალური ერთატომიანი აირისთვის ეს საიდან მტკიცდება ვერ მივხვდი...

  და კიდევ, ადიაბატის განტოლებაში  ხარისხის მაჩვენებელი საიდან არის მოტანილი? თქვენს კონსპექტში ვნახე..

პასუხი:

 თქვენს კონსპექტში ვნახე..

ჰოდა ახლა სხვაგანაც ნახე:....... სახელმძღვანელო----> თეორია----->  მოლეკ ფიზიკა და თერმოდინამიკა  ------> იდეალური აირის სითბოტევადობა .........