შეკითხვა:

ბრტყელი კონდენსატორის მუხტია 1,4 x 10^5 CGSE , ფირფიტის ფართობი 2500 სმ^2, დიელექტრიკია მინა. იპოვეთ ველის დაძაბულობა დიელექტრიკში. 

პასუხი:

 

ცნობილია:   Q = 1,4• 105 CGSEq =  1,4• 10 (1/3)• 10-9  კ

 S = 2500 სმ2 = 0,25 მ2

მინის დიელექტრიკული შეღწევადობა ---   = 7

 

------------------------------------------------ 

E = ?

 ბრტყელი კონდენსატორის შიგნით ელ. ველი ერთგვაროვანია და მისი დაძაბულობა 

E = U/d..... (1)

   U ძაბვა  კონდენსატორის შემონაფენებზე  .... U = Q/C   ----(2)

ბრტყელი კონდენსატორის ელტევადობა კი       -----------  (3)  

სადაც        o = 8,85 • 10-12 2/ნ•მ2       -------- ელექტრული მუდმივაა .

გამოიყვანე დაძაბულობის საბოლოო ფორმულა და ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები

---------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.