შეკითხვა:

გამარჯობა

განსაზღვრეთ დედამიწის ზედაპირის, 60 გრადუსიანი განედის წერტილთა წირითი სიჩქარის მოდული დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვისას.

წინასწარ მადლობა

პასუხი:

Картинки по запросу განედი

 

 

 

 


იმედი
 
 
 
 
იმედია ერკვევი მერედიანებსა განედებში.... რომელი ქალაქი  მდებარეობს   60 გრადუსიან  განედზე?
ჰოდა ამ ქალაქის  სახლები  და სხვა უძრავი ობიექტები   დღეღამური ბრუნვისას( T = 24 სთ-ში)  ბრუნავენ   r = R cos60o =  0,5R = 3200 კმ  რადიუსიან წრეწირზე.  R= 6400 კმ    - დედამიწის რადიუსია   და   ობიექტები   ამ 24 სთში   გადიან   შესაბამისი წრეწირის  სიგრძის ტოლ მანძილს  L = 2(pi) r.   მაშინ ამ მოძრაობის წირითი სიჩქარე იქნება 
v = 2(pi) r/ T = ????