შეკითხვა:

სხეულს უბიძგეს დახრილ  სიბრტყეზე ზევით. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ სხეული უკან ჩამოსრიალდა. ჩამოსრიალების დრო 2-ჯერ მეტია ზევით მოძრაობის დროზე. რას უდრის ხახუნის კოეფიციენტი, თუ სიბრტყის დახრილობა 20 გრადუსია? მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

დახრილ სიბრტყეზე ქვევიდან ზევოთ მოძრაობისას   მოძრაობა შენელებულია    აჩქარებით  ---  a1 = gSina + kgCosa   და გადის     S = (a1t12) /2   მანძილს  ( რაიმე უბანზე  დამუხრუჭების    დრო ხომ  იგივეა, რაც  ამ უბნის  უსაწყისო სიჩქარით და იგივე აჩქარებით  გავლის დრო)

ზევიდან ქვევით მოძრაობა კი  აჩქარებულია    აჩქარებით   ----   a1 = gSina - kgCosa  ...(   k -თი  ხახუნის კოეფიციენტი  აღვნიშნე) და გადის იგივე    S = (a2t22) /2   მანძილს......  

გამოიყენე ის ფაქტი რომ   t2 = 2t1        და   მოახდინე  გატოლება ..............>>>>>   Sina + kCosa  =   4( Sina - kCosa ) ........>>>> k= 0,6 tga

------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.