შეკითხვა:

ჭურჭელში, რომელშიცასხია0 გრადუსის წყალი, ჩააგდეს -- 30 ცელსიუსის ტემპერეტურის ყინულის1კგ მასის ნაჭერი. რა მასის ყინული იქნება ჭურწელსი სიტბურიწონასწორობის დამყარების შემდეგ?   ამის პასუხიი ხომ არის 1 კგ

0,5ლ წყლის 20დან 70 ცელსიუსის გსაცხელებლად დსაიხარჯა 8გ სპირტი წყალი ასხია 4ჯ

სითბოტევადობისჭურჭელში. გამოთვალეთ მქკ

პასუხი:

  ამის პასუხიი ხომ არის 1 კგ--      არა!

პირობაარ არის სრულყოფილი...   მოცემული უნდა იყოს 0 გრადუსისნი წყლის მასაც